O firmie

Historia i właściciele firmy

Nasza historia sięga początku lat 90-tych. To również początek transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Czasy ciężkie, kryzys w kraju, brak pieniędzy na wszystko. Branża kolejowa w głębokiej stagnacji, a inwestycje na bardzo niskim poziomie. Jednak wszyscy byliśmy młodzi, zarażeni optymizmem. Czuliśmy niepewność jutra, ale również i to że przed nami szansa na zmiany i na lepszą przyszłość.

W latach 80-tych XX wieku przodujące koleje europejskie rozpoczęły wdrażanie systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym nowej generacji, z coraz szerszym zastosowaniem elementów elektronicznych i komputerów. Na sieci PKP dominowały stare technologie w większości bazujące na urządzeniach mechanicznych i przekaźnikowych. Ówczesne kierownictwo PKP długo rozważało czy realizując planowaną modernizację infrastruktury można, a nawet należy równocześnie wprowadzać najnowsze komputerowe technologie.

Na przełomie lat 80/90 PKP podjęła decyzję o wdrożeniu komputerowych  urządzeń srk. Była to decyzja niezwykle odważna, bo przecież to technologia w kraju bardzo mało znana. Brakowało również odpowiednich systemów, a nawet potrzebnej do ich stworzenia bazy materiałowej. Szczęśliwie okazało się, że Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach (ZWUS), podległe wówczas Dyrekcji Generalnej PKP, zachowały powiązania techniczne ze Szwecją. Już w roku 1946, PKP zapoczątkowały współpracę z firmą LM Ericsson Signal AB kupując licencję na systemy i urządzenia sygnalizacyjne typu przekaźnikowego. Firma ta przodowała na rynku w dziedzinie systemów komputerowych i jako pierwsza na świecie, już w 1974 roku zainstalowała taki system w Szwecji. Nowy właściciel Ericssona - ABB Signal AB, złożył PKP propozycję utworzenia na bazie ZWUS, spółki dla produkcji i rozwoju nowoczesnych systemów sterowania transportem kolejowym.

W końcu 1989 roku, po szczegółowych negocjacjach, utworzono spółkę ABB Zwus Signal Ltd, z większościowym udziałem PKP. Aby usprawnić proces adaptacji nowego systemu do wymagań PKP postanowiono utworzyć firmę inżyniersko-projektową w Warszawie. Idealnym partnerem z uwagi na swoje doświadczenie, wyszkolenie inżynierów oraz prowadzoną działalność projektowo–rozwojową, okazał się warszawski Kolprojekt. ZWUS (wtedy już ABB Zwus Signal Ltd) i Kolprojekt od dawna współpracowały w dziedzinie sterowania ruchem kolejowym, tworząc kompleksowe dostawy dokumentacji instalacyjnej urządzeń, montażu i pomocy technicznej, dla potrzeb inwestycyjnych oraz modernizacyjnych PKP. Taka współpraca bardzo odpowiadała szwedzkiemu partnerowi, który zaproponował utworzenie nowej spółki z wydzielonej części pracowni Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego Kolprojektu oraz ABB Signal AB z mniejszościowym udziałem PKP. Udział PKP w spółce był związany z bezpośrednim dostępem pracowników kolei do know how nowych systemów. W listopadzie 1990 roku parafowano List Intencyjny, natomiast w grudniu 1992, po wielomiesięcznych negocjacjach, podpisano umowę i zarejestrowano spółkę pod nazwą Rail Engineering Ltd z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/65. Wspólnicy ustanowili jednoosobowy Zarząd Spółki, a na stanowisko Prezesa Zarządu powołali Pana Jana Walaszkowskiego (na zdjęciu poniżej)  wieloletniego projektanta i kierownika pracowni ZRK Kolprojekt.

Prawie dwa miesiące później odbyło się pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej i Zgromadzenie Wspólników Rail Engineering Ltd. Dla usprawnienia pracy jednoosobowego zarządu wspólnicy powierzyli funkcję Wiceprezesa Spółki Panu Stanisławowi Makowskiemu (na zdjęciu poniżej). 12 lutego 1993 odbyła się oficjalna inauguracja działalności gospodarczej spółki z udziałem wspólników i zaproszonych gości, a 23 marca ta mała, zatrudniająca wówczas 10 osób firma podpisała z ABB Zurich umowę o znaku handlowym oraz zmieniła nazwę na ABB Rail Engineering Ltd Spółka z o.o., stając się pełnoprawnym członkiem grupy ABB. Tak to się zaczęło, ale jeszcze przed podpisaniem umowy spółki i przed oficjalnym rozpoczęciem działalności Rail Engineering, wystartowały przygotowania do wdrożenia nowej technologii.

image002

W drugiej połowie 1992 roku grupa inżynierów z pracowni Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego w Kolprojekcie w składzie: Jadwiga Dutkiewicz, Roman Czarnocki, Andrzej Kosiński, Mariusz Kotnowski, Krzysztof Męczkowski, Sławomir Nalewajka i Włodzimierz Stępień wraz z grupą inżynierów ze ZWUS-u wyruszyła na pierwsze szkolenia do ABB Signal w Szwecji. Początki nie były łatwe, trzeba było pokonać wiele barier, poczynając od trudności językowych, różnic kulturowych, a kończąc na znajomości nowoczesnego oprogramowania i komputerów firmy SUN. Po kilkumiesięcznych szkoleniach byliśmy gotowi do adaptacji rynkowej i wdrożenia pierwszego w Polsce, w pełni komputerowego systemu EBI Lock 850. Powołany w październiku 1993 roku Zespół Projektowy Ożarów składał się z inżynierów ABB Signal, ABB Zwus oraz ABB Rail Engineering.

Zespół warszawski odpowiedzialny był za projektowanie, aplikacje, adaptację systemu nadrzędnego MAN 900, adaptację narzędzi oraz, wraz z kolegami z Katowic, oprogramowania systemowego i adaptację równań zależnościowych. Dla nas inżynierów udział w takim przedsięwzięciu był dużym wyzwaniem, ale również wielką techniczną przygodą. Nie szczędzono czasu i zaangażowania, aby osiągnąć ostateczny cel. I wreszcie sukces! Listopad 1994 roku, uruchomienie systemu EBI Lock 850 na stacji Ożarów Mazowiecki. Była to najszybsza adaptacja rynkowa w historii ABB Signal. Od tego momentu firma zaczęła rosnąć, dołączali nowi pracownicy, pojawiały się nowe projekty, ale przede wszystkim procentowała wiedza i umiejętności, które były wykorzystywane przez koncern w różnych projektach na całym świecie. Byliśmy angażowani do adaptacji systemu EBI Lock na inne rynki między innymi dla Rosji i Słowacji. Ale również uczestniczyliśmy w projektach w Skandynawii, Holandii, Szwajcarii, na Filipinach czy w Turcji. Na początku nowego tysiąclecia inwestycje kolejowe w Polsce dopiero zaczynały się budzić. Pojawiły się fundusze przedakcesyjne, a następnie - po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej -  fundusze strukturalne, które w znaczny sposób zaczęły zasilać rozwój transportu kolejowego. Przed nami pojawiły się następne wyzwania w postaci kolejnych nowatorskich, pilotażowych rozwiązań takich jak EBI Cab 900 (przekazywanie informacji tor – pojazd) na linii CMK na odcinku Szeligi – Grodzisk Mazowiecki, czy pierwsze w Polsce Lokalne Centrum Sterowania (LCS) w Błoniu. Potem udział w instalacji pierwszej komputerowej, samoczynnej blokady liniowej SHL.

image002zarzad

Rail Engineering od samego początku uczestniczył we wdrażaniu nowoczesnych technologii, które na wiele lat wyznaczyły standardy i kierunki rozwoju infrastruktury Polskich Linii Kolejowych w obszarze sterowania ruchem kolejowym. W maju 1999  stery spółki przejęli Pan Sławomir Nalewajka – Prezes Zarządu i Pan Krzysztof Męczkowski - Wiceprezes (na zdjęciu powyżej). W 2007 roku do Zarządu dołączyła Pani Krystyna Kornaś – Dyrektor ds. Realizacji Projektów. Przez lata wielokrotnie zmienia się nazwa spółki i udziałowcy (ABB, Daimler-Chrysler, ADtranz, Bombardier), jednak jej trzon nazwy - Rail Engineering pozostał niezmieniony. Nie zmieniło się też motto firmy: "Robić lepiej to, co inni robią dobrze!” Kolejne lata działalności i kolejne projekty w kraju i za granicą ugruntowały pozycję firmy, jako lidera na rynku projektowania systemów automatyki kolejowej w Polsce.

Dużym kamieniem milowym na drodze firmy był udział w latach 2000 -2002, wraz z kolegami ze Szwecji, we wdrożeniu pierwszej w Europie instalacji systemu ERTMS poziom 2 (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) z wykorzystaniem transmisji GSM-R w Szwajcarii na linii Olten - Lucerna. Doświadczenia nabyte w tym projekcie procentują do dzisiaj, ponieważ ta technologia stała się standardem w Europie i na głównych liniach kolejowych w Polsce. Jak do tej pory jesteśmy jedyną firmą inżyniersko projektową w Polsce, która posiada na swoim koncie uruchomione projekty w tej technice. Wdrożony pilotaż systemu ERTMS poziom 2 na linii E30 na odcinku Legnica – Bielawa Dolna otworzył nam drogę do następnych projektów w kraju i za granicą. W ostatnich latach zrealizowano projekty ERTMS II m.in.  na liniach:  

  • E30 – odcinki: Bielawa Dolna – Legnica, Legnica – Opole oraz Węgliniec – Zgorzelec;
  • E65 Warszawa-Gdynia, E59 Wrocław-Poznań, E20 LCS-y Konin, Kutno, Łowicz, Terespol;

W trakcie realizacji są projekty ERTMS II na liniach:

  • E59 Wrocław – Poznań;
  • E75 Warszawa – Białystok;
  • E65 CMK na odcinku Korytów – Zawiercie.

Duża grupa młodych inżynierów, która dołączyła do nas w ostatnich latach, z powodzeniem współpracuje z kolegami z innych krajów, osiągając sukcesy w Niemczech i Holandii, wdrażając m.in. unikatowe rozwiązania dla ruchu aglomeracyjnego  - Projekt Hoekselijn. Niewielka firma z lat dziewięćdziesiątych urosła z dziesięciu do ponad dziewięćdziesięciu pracowników, którzy wciąż przesuwają kolejne granice rozwoju, jakości i zwiększenia bezpieczeństwa systemów srk.

 

„We wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym pośród wielu wspaniałych eksponatów jest mała, kamienna rzeźba gołębia. Została odnaleziona podczas odgruzowywania po wojnie ruin pobliskiej   archikatedry. Jeden z budowniczych tej gotyckiej świątyni umieścił – w XIV wieku - tę małą rzeźbę przy więźbie dachowej i gdyby nie zawalenie się dachu zbombardowanej katedry, nikt nigdy nawet by nie przypuszczał, że pomiędzy niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej ktoś wstawił małą rzeźbę, której jedynym widzem miał być Pan Bóg. Ogromna, przepiękna konstrukcja gotyckiej katedry ukoronowana została przez anonimowego artystę dziełem, które miało zawsze pozostawać w ukryciu przed niezliczonymi rzeszami wiernych.

            Nasza praca w dużej mierze jest z ducha owego gotyckiego mistrza katedralnego. Podróżni mogą spokojnie podziwiać piękne widoki za oknami pociągów. Czasem, przypadkiem zauważą „światełka” mijanych sygnalizatorów. Są one jednym z niewielu widocznych efektów pracy światowej czołówki inżynierów z  Rail Engineering. Firmy, która posiada najwyższe możliwe uprawnienia i kwalifikacje, i wciąż zdobywa nowe, bo od tego zależy Wasze bezpieczeństwo i życie!

 Sławomir Nalewajka

Prezes Zarządu Rail Engineering

 

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i dokonań, ale również z tego, że nowe pokolenie bardzo zdolnych inżynierów ciągle zasila nasze szeregi i z pasją, z nowymi pomysłami wzbogaca i kontynuuje rozpoczęte 30 lat temu dzieło…

 

Historia nazwy firmy

Wczoraj ...

... i dziś

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij