O firmie

Polityka jakości

      POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKI
Robić lepiej to, co inni robią dobrze


      Aktywna działalność techniczna i biznesowa, uwzględniająca rynkowy kontekst Spółki, stanowi o utrzymaniu wiodącej pozycji firmy w dziedzinie projektowania urządzeń infrastruktury i systemów bezpieczeństwa dla sterowania i automatyzacji w transporcie kolejowym.
Do terminowych realizacji zadań pozbawionych wad Spółka posiada wysokokwalifikowany personel, odpowiedni zasób wiedzy oraz infrastrukturę techniczną i ogólną na wysokim poziomie.
Spółka prowadzi stałą współpracę techniczną w ramach korporacji Alstom oraz stale poszerza działalność na rynkach zagranicznych.
Działalność Spółki ukierunkowana jest na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa oferowanych wyrobów i usług w pełnym zakresie spełniających wymagania przepisów technicznych, państwowych i lokalnych przepisów prawnych, administracyjnych, bezpieczeństwa, socjalnych oraz ochrony środowiska.
Intelektualne wyroby Spółki opracowywane są w sposób zapobiegający awariom i zgodny z oczekiwaniami i potrzebami klienta, a przez to będący rekomendacją dla dalszych kontraktów.


Polityka Jakości Spółki realizowana jest poprzez:

 • Ciągłą dbałość o utrzymanie orientacji na zwiększanie zadowolenia klientów poprzez stałe procedury jego badania,
 • Przestrzeganie w działalności Spółki zasad podejścia procesowego oraz opartego na analizie ryzyka,
 • Ciągłą dbałość o utrzymanie orientacji na zwiększanie zadowolenia klientów,
 • Aktywną współpracę w ramach korporacji Alstom,
 • Stosowanie nowoczesnych metod tworzenia opracowań,
 • Przestrzeganie w działalności Spółki zasad podejścia procesowego oraz opartego na ryzyku,
 • Uwzględnianie w dokumentacjach projektowych i opracowaniach R&D wymagań ochrony
  środowiskowej oraz zamieszczanie w nich odpowiednich zapisów informacyjnych i instruktażowych
 • Zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska stosując recykling, segregację odpadów oraz
  ograniczanie zużycia energii, odpowiednio do programu środowiskowego i ustanowionych aspektów
  środowiskowych,
 • Dobór podwykonawców i dostawców spełniających wymagania Spółki i klientów,
 • Systematyczne szkolenie personelu firmy odnośnie znajomości i zrozumienia Zintegrowanego
  Systemu Zarządzania, ustanowionych procesów, zasad i metod zarządzania jakością i środowiskiem
  oraz ich stosowania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001; ISO/TS 22163, (IRIS); ISO 14001; oraz
  innymi, obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • Okresowe przeglądy i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania przy zapewnieniu
  odpowiednich środków na tą działalność.

Regulamin Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz związane z nim dokumenty definiują strategię oraz
politykę Spółki gwarantujące spełnienie oczekiwań klientów z zachowaniem wymagań i regulacji prawnych.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij